QUI SOM

La coeducació es basa en un principi bàsic: la promoció d’una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.
Des de la nostra comissió volem treballar per aconseguir que l’escola sigui un espai lliure de masclisme i d’estereotips i prejudicis de gènere que perpetua uns rols preestablerts a homes i a dones de manera diferenciada. Aquesta diferenciació tendeix a limitar les possibilitats de les persones en funció del seu sexe i no de les seves capacitats i desigs reals.

Des de l’escola podem contribuir a un canvi social. Ens hi ajudes?